حفاظ آکاردئونی

حفاظ آکارئونی دوبل پرچ مخفی

حفاظ آکاردئونی سه لوزی دوبل پرچ مخفی

حفاظ آکارئونی طرح پیچ(شکلاتی)

حفاظ آکاردئونی پیچ شکلاتی

حفاظ آکارئونی سه لوزی چهار خم

حفاظ آکارئونی سه لوزی چهار خم

حفاظ آکاردئونی سه لوزی دوخم

حفاظ 3 لوزی 2 خم

حفاظ آکارئونی دوبل پرچ مخفی تسمه نقش دار

حفاظ کشویی

حفاظ آکارئونی طرح پیچ فر تسمه نقش دار

حفاظ آکاردئونی سه لوزی دوبل پرچ مخفی

حفاظ آکارئونی سه لوزی چهار خم تسمه نقش دار

حفاظ آکاردئونی پیج نقش دار

حفاظ آکاردئونی سه لوزی دوخم تسمه نقش دار

حفاظ سه لوزی دوخم تسمه نقش دار

حفاظ آکارئونی چهار لوزی نقش دار

حفاظ آکاردئونی چهار لوزی نقش دار

حفاظ آکاردئونی چهار لوزی پرچ مخفی

حفاظ آکاردئونی چهار لوزی پرچ مخفی

حفاظ آکارئونی ایتالیایی پرچ مخفی

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی پرچ مخفی

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی نقش دار

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی نقش دار

حفاظ آکارئونی دوجداره پنج لوزی سفارشی

حفاظ کشویی

حفاظ آکارئونی دوجداره سلطنتی

حفاظ آکاردئونی سلطنتی

حفاظ آکاردئونی دوجداره معمولی

حفاظ کشویی

حفاظ روی دیوار

حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی

طراحی حفاظ شاخ گوزنی به گونه ای می باشد که الهام گرفته از شاخ گوزن می باشد.

این محصول در عین زیبایی و به دلیل اینکه شاخک هایی به هم تابیده شده .
که توسط جوش برق و نوک بسیار تیز حفاظ شاخ گوزنی که توسط دستگاه برش قبل از مونتاژ برش میخورد.

که توسط افرادی کار آزموده در کنار هم به صورت زنجیری جوش داده خواهند شد.

که به صورت متراکم در طول و عرض ساخته می شود.

و همچنین در رنگ های گوناگون توسط درخواست کنندگان محترم ساخته می شود .

این حفاظ ها با وجود ظاهری زیبا که به سر در ساختمان ها می دهد جنبه ی امنیت را دارد

به دلیل تراکم و تیز بودن لبه های حفاظ و همین ساختار باعث شده تا عبور از روی این حفاظ غیر ممکن باشد

طراحی سایت

Enter your keyword